Nie przywitam się z państwem na ulicy. Szkic o doświadczaniu niepełnosprawności

Ksi ka Marii Reimann jest pr b opisu zmaga z fizycznymi ograniczeniami i zrozumienia r nych znacze odmienno ci nie w pe ni sprawnego cia a Punktem wyj cia s dla autorki jej rozmowy z kobietami urodzonymi z zespo em Turnera, szczeg ln kondycj genetyczn wywo uj c r ne niejednoznaczne zmi

Broken Angels

A Nazi doctor A Jewish rebel A little girl Each one will fight for freedom or die trying Imprisoned in the Lodz Ghetto, Elsi discovers her mother s desperate attempt to end her pregnancy and comes face to face with the impossibility of their situation Risking her own life, Elsi joins a resistan

Nie ma

Nie ma kogo Nie ma czego Nie ma przesz o ci Nie ma pami ci Nie ma widelc w do sera Nie ma mi o ci Nie ma ycia Nie ma fikcji Nie ma w a ciwego koloru Nie ma komisji Nie ma grobu Nie ma siostry Nie ma klamek Nie ma niebieskich tulipan w Nie ma nie ma Rozm wcami Szczyg a s ludzie z

Rana

Podobno czas leczy rany Jednak niekt re nigdy si nie zabli niaj Najpierw pod ko ami poci gu ginie Marysia, uczennica ekskluzywnej prywatnej szko y na warszawskim Mokotowie Jej nauczycielka, El bieta pr buje odkry , co si naprawd sta o Rozpoczyna prywatne ledztwo tylko po to, eby wkr tce sa

The One Man

1944 Physics professor Alfred Mendl is separated from his family and sent to the men s camp, where all of his belongings are tossed on a roaring fire His books, his papers, his life s work The Nazis have no idea what they have just destroyed And without that physical record, Alfred is one of onl

Survivors Club: The True Story of a Very Young Prisoner of Auschwitz

In 1945, in a now famous piece of archival footage, four year old Michael Bornstein was filmed by Soviet soldiers as he was carried out of Auschwitz in his grandmother s arms Survivors Club tells the unforgettable story of how a father s courageous wit, a mother s fierce love, and one perfectly tim