[Ebook] 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW By Khalid Muhammad Khalid – Horsebackridingindiana.us

60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW Reading 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW By Khalid Muhammad Khalid Capitalsoftworks.co.uk Dengan Membaca Kisah Para Sahabat Nabi, Semoga Lebih Menggugah Semangat Kita Untuk Melaksanakan Ibadah.ENAM PULUH SAHABAT NABI1 MUSH AB BIN UMAR Duta Islam Yang Pertama 2 SALMAN AL FARISI Pencari Kebenaran 3 ABU DZAR AL GHIFARI Tokoh Gerakan Hidup Sederhana 4 BILAL BIN RABAH Muadzin Rasulullah Lambang Persamaan Derajat Manusia 5 ABDULLAH BIN UMAR Tekun Beribadah Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah 6 SA AD BIN ABI WAQQASH Singa Yang Menyembunyikan Kukunya 7 SHUHAIB BIN SINAN Abu Yahya Yang Selalu Mendapat Laba 8 MU ADZ BIN JABAL Cendekiawan Muslim Yang Palin Tahu Mana Yang Halal Dan Mana Yang Haram 9 MIQDAD BIN AMR Pelopor Barisan Berkuda Dan Ahli Filsafat 10 SA ID BIN AMIR Pemilik Kebesaran Di Balik Kesederhanaan 11 HAMZAH BIN ABDUL MUTHALIB Singa Allah Dan Panglima Syuhada 12 ABDULLAH BIN MAS UD Yang Pertama Kali Mengumandangakn Al Qur An Dengan Suara Merdu 13 HUDZAIFAH IBNUL YAMAN Seteru Kemunafikan Kawan Keterbukaan 14 AMMAR BIN YASIR Seorang Tokoh Penghuni Surga 15 UBAIDAH BIN SHAMIT Tokoh Yang Gigih Menentang Penyelewengan 16 KHABBAB BIN ARATS Guru Besar Dalam Berkorban 17 ABU UBAIDAH IBNUL JARRAH Orang Kepercayaan Ummat 18 UTSMAN BIN MAZH UN Yang Pernah Mengabaikan Kesenangan Hidup Duniawi.19 ZAID BIN HARITSAH Tak Ada Orang Yang Lebih Dicintainya Daripada Rasulullah 20 JA FAR BIN ABU THALIB Jasmani Maupun Perangainya Mirip Rasulullah 21 ABDULLAH IBNU RAWAHAH Yang Bersemboyan Wahai Diri Jika Kau Tidak Gugur Di Medan Juang Kau Tetap Akan Mati Walau Di Atas Ranjang 22 KHALID IBNUL WALID Ia Selalu Waspada, Dan Tidak Membiarkan Orang Lengah Dan Alfa 23 QEIS BIN SA AD BIN UBADAH Kalau Tidaklah Karena Islam, Maka Ia Lah Ahli Tipu Muslihat Arab Yang Paling Lihai 24 UMEIR BIN WAHAB Jagoan Quraisy Yang Berbalik Membela Islam Yang Gigih 25 ABU DARDA Seorang Budiman Dan Ahli Hikmat Yang Luar Biasa 26 ZAID IBNUL KHATTHAB Rajawali Pertempuran Yamamah 27 THALHAH BIN UBAIDILLAH Pahlawan Perang Uhud 28 ZUBAIR BIN AWWAM Pembela Rasulullah S.a.w 29 KHUBAIB BIN ADI Pahlawan Yang Syahid Di Kayu Salib 30 UMEIR BIN SA AD Tokoh Yang Tak Ada Duanya 31 ZAID BIN TSABIT Penghimpun Kitab Suci Al Qur An.32 KHALID BIN SA ID BIN ASH Anggota Pasukan Berani Mati Angkatan Yang Pertama 33 ABU AIYUB AL ANSHARI Pejuang Di Waktu Senang Ataupun Susah 34 ABBAS BIN ABDUL MUTHALIB Pengurus Air Minum Untuk Kota Suci Mekah Dan Madinah Haramain 35 ABUHURAIRAH Otaknya Menjadi Gudang Perbendaharaan Pada Masa Wahyu 36 AL BARRA BIN MALIK Allah Dan Surga 37 UTBAH BIN GHAZWAN Esok Lusa Akan Kalian Lihat Pejabat Pejabat Pemerintah Yang Lain Daripadaku 38 TSABIT BIN QEIS Juru Bicara Rasulullah 39 USAID BIN HUDLAIR Pahlawan Hari Saqifah 40 ABDURRAHMAN BIN AUF Apa Sebabnya Anda Menangis, Hai Abu Muhammad 41 ABU JABIR ABDULLAH BIN AMR BIN HARAM Seorang Yang Dinaungi Malaikat 42 AMR IBNUL JAMUH Dengan Cacat Pincangku Ini, Aku Bertekad Merebut Surga 43 HABIB BIN ZAID Lambang Kecintaan Dan Pengurbanan 44 UBAI BIN KA AB Selamat Nagimu, Hai Abu Munzir, Atas Ilmu Yang Kau Capai 45 SA ADZ BIN MU ADZ Kebahagiaan Bagimu, Wahai Abu Amr 46 SA AD BIN UBADAH Pembawa Bendera Anshar 47 USAMAH BIN ZAID Kesayangan, Putera Dari Kesayangan 48 ABDURRAHMAN BIN ABI BAKAR Pahlawan Sampai Saat Terakhir 49 ABDULLAH BIN AMR BIN ASH Tekun Beribadat Dan Bertaubat 50 ABU SUFYAN BIN HARITS Habis Gelap Terbitlah Terang 51 IMRAN BIN HUSHAIN Menyerupai Malaikat 52 SALAMAH BIN AL AKWA Pahlawan Pasukan Jalan Kaki 53 ABDULLAH BIN ZUBEIR Seorang Tokoh Dan Syahid Yang Luar Biasa 54 ABDULLAH BIN ABBAS Kyai Ummat Ini 55 ABBAD BIN BISYIR Selalu Disertai Cahaya Allah 56 SUHEIL BIN AMAR Dari Kumpulan Orang Yang Dibebaskan, Masuk Golongan Para Pahlawan 57 ABU MUSA AL ASY ARI Yang Penting Keikhlasan, Kemudian Terjadilah Apa Yang Akan Terjadi 58 THUFEIL BIN AMR AD DAUSI Suatu Fithrah Yang Cerdas 59 AMR BIN ASH Pembebas Mesir Dari Cengkeraman Romawi 60 SALIM MAULA ABU HUDZAIFAH Sebaik Baik Pemikul Al Qur An.