[PDF / Epub] ⚣ Uspon Crvenog (Red Rising Trilogy, #1) ✈ Pierce Brown – Horsebackridingindiana.us

Uspon Crvenog (Red Rising Trilogy, #1) Zemlja Odumire.Darou, Pripadnik Najni E Klase Crvenih, Radi Na Iskopavanjima U Podzemnim Naseljima Na Marsu Vade I Dragocene Rude, Zahvaljuju I Kojima E Povr Ina Njegove Planete Jednoga Dana Biti Ukro Ena I Prilago Ena Da Je Naseli Ljudski Rod Crveni Su Poslednja Nada Ove Anstvu.Barem Se Tako Ini Sve Dok Jednoga Dana Darou Ne Otkrije Da Je Sve To Samo La Da Je Mars Odavno Naseljen, Da Na Njemu Ve Ive Mnoga Pokolenja Vi Ih Stale A Ljudi Koji Sebe Nazivaju Zlatnima, I Koji Daroua I Milione Njemu Sli Nih Izrabljuju I Satiru, Gledaju I U Njima Robove Ro Ene Da Dirin E Za Njih.Uz Pomo Tajanstvene Organizacije Pobunjenika, Darou Navla I Masku Zlatnog Da Bi Se Ubacio U Jednu Od Njihovih Kola Za Nove Predvodnike, S Namerom Da Sru I Tla Iteljski Svet Iznutra.Ali Ispostavlja Se Da Je Kola Zapravo Boji Te, A Darou Nije Jedini U Enik S Pritajenim Namerama