➶ Mutlu Olmak Varken Free ➬ Author A. Kadir – Horsebackridingindiana.us

Mutlu Olmak Varken Toplumcu Ger Ek I Iirimizin B Y K Ustalar Ndan Biri Olan A, Kadir 1917 1985 , Iirlerini Mutlu Olmak Varken Ad Alt Nda Tek Ciltte Toplam T O Kitab Na Giremeyen, Daha Sonra Yazd Altm Kadar Yeni Iiriyle Birlikte, Son G Nlerinde Yazd Kendi Ya Am Ve Sanat Ser Venini Kitab Na Ekledik Ve Bu Geni Letilmi Yeni Bas Ma Yine Mutlu Olmak Varken Ad N Koymay Uygun Bulduk T Rk Iirinin Bu De Erli Ustas N B T N Iirleri Yle Bir B T N Olarak Sunman N K Vanc I Indeyiz.A Kadir I Pek Severim Y Re Imin Ba Nda Oturan Insanlardan Biridir Onun Y Re I Halis Bir Air Y Re Idir Naz M Hikmet A Kadir In Ad , Ilenin Oldu U Kadar Direncin De Ad D R, Umudun Ve Al Kanl N Da Ad D R K Sacas , Rste D V Le D V Le Elikle En Namusun Ad D R As M Bezirci Yle Insan Bir Anda Saran, Sarsan Bir Iir De Il, Yava Yava S Cakl N Duyuran Bir Al Mad R Do An H Zlan A Kadir, D N De, Bug N De Halk N, Insanlar N Airidir Iirlerinde Alabildi Ine Bir Insan Sevgisi, Alabildi Ine Bir S Cakl K Ve Candanl K Vard R.